Entry from table Jain SMS

SMS Text AGAR JANE ANJANE ME HAMARE PARIVAR SE KOI BHI BHUL HOGAYI HO THO USSE BHOOL SAMAJ KAR BHUL JAYE. UTTAM KSHAMA!
SMS Channel
Source