You will earn 100 points on adding or updating any Jain Temple, Paathshala, Swadhyay or SMS. (After approval by Moderator)

User NameTotal Points
jaindharmprabhavna6900
swapsshah600
Mayurdjain300
CMA RAHUL JAIN200
Deckardcalo100
deepajain100
Deepak A Shetti100
DEEPAK PAWAR100
devangdesai100
Devendera jat100
Dharmendra Shreepad100
Dheeraj100
Dinesh chandra jain100
dineshjain044100
dipesh jain100
dkasliwal100
Douglasamoup100
doztixxqdi100
dpkdpkdeep100
dr nitin sharma100
Dr. Abhishek Jain100
Dr. Subodh Jain100
Dr. Sumit jain100
eshajain100
eshajain01100
    of 14